Ingen mer smärta! Lär dig historien om skapandet av lustgas patroner

Få människor har hört talas om 1800-talets Tandläkare , men säkert har mycket att tacka dem. ?

köp billig lustgas patroner i Stockholm med expressleverans

Under en cirkussession såg Horace Wells en av deltagarna att bli underhållen med lustlustgaslustgas och, även om de hade lidit benskador, kände inte den minsta smärtan. Denna lustgas blev känd som hilarisk lustgas, eftersom dess inandning provocerade anestetiska effekter, vilket orsakade ett tillstånd av eufori och passar av skratt.

köp billigast lustgas i Stockholm expressleverans

Nästa dag inhalerade Wells lustgasen tills han förlorade sina sinnen och bad en kollega att extrahera en visdomstand som störde honom så mycket. Resultat: extraktionen skadade inte någonting!

köp billig lustgas i Stockholm expressleverans

Med framgången med hans upptäckt började han använda lustgas på sina patienter för tandbehandling, och det var inte länge innan han hade dörren till sitt kontor med stora köer av människor som söker sina tjänster.

köp lustgas tub i Stockholm expressleverans

Men det är uppenbart att därifrån mycket har förändrats: metoder har förbättrats, anestesi har utvecklats, yrkesverksamma är alltmer specialiserade och förfarandet som helhet säkrare.